Výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Odkazy zde:
Město Tábor
Profil zadavatele

Dostávejte naše poptávky e-mailem

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 21.7.2017
Datum podání přihlášek do: 7.8.2017
Datum podání nabídek do: 7.8.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Oprava bytového jádra bytu č. 10, ul. Soběslavská, čp. 2224, Tábor [PDF 317 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Oprava bytového jádra bytu č. 10, ul. Soběslavská, čp. 2224, Tábor [RAR 1.08 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 21.7.2017
Datum podání přihlášek do: 7.8.2017
Datum podání nabídek do: 7.8.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Oprava bytového jádra bytu č. 12, ul. Fügnerova, čp. 2214, Tábor [PDF 316 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Oprava bytového jádra bytu č. 12, ul. Fügnerova, čp. 2214, Tábor [RAR 1.31 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 21.7.2017
Datum podání přihlášek do: 7.8.2017
Datum podání nabídek do: 7.8.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 3, ul. Kamarýtova, čp. 1596, Tábor [PDF 316 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Stavební úpravy bytu č. 3, ul. Kamarýtova, čp. 1596, Tábor [RAR 2.2 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 19.7.2017
Datum podání přihlášek do: 3.8.2017
Datum podání nabídek do: 3.8.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Výměna rozvodů vody a kanalizace a oprava koupelen čp. 1596, ul. Kamarýtova, Tábor [PDF 396 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Výměna rozvodů vody a kanalizace a oprava koupelen čp. 1596, ul. Kamarýtova, Tábor [RAR 3.43 MB]
 3. Dodatečné informace č. 1, Výměna rozvodů vody a kanalizace čp. 1596, ul. Kamarýtova, Tábor [PDF 31 kB]

Téma: stavební práce
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6, §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 18.7.2017
Datum podání přihlášek do: 3.8.2017
Datum podání nabídek do: 3.8.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace Oprava fasády a výměna oken, ul. U obecních domů, čp. 1616, Tábor [PDF 372 kB]
 2. Příloha č. 1 až 6 Oprava fasády a výměna oken, ul. U obecních domů, čp. 1616, Tábor [ZIP 15.41 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 17.7.2017
Datum podání přihlášek do: 28.7.2017
Datum podání nabídek do: 28.7.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Oprava fasády objektu čp. 1618, ul. Kollárova, Tábor [PDF 356 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Oprava fasády objektu čp. 1618, ul. Kollárova, Tábor [RAR 7.66 MB]


Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 3.11.2016
Datum podání nabídek do: 3.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

 

 


Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 27.10.2016
Datum podání nabídek do: 27.10.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Zavadilská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000438 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 9.11.2016
Datum podání nabídek do: 9.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde