Výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Prohlídky místa plnění NEJSOU povinné, ale doporučené.

Je zavedena maximální přípustná cena veřejné zakázky.

Tato maximální přípustná nabídková cena je zároveň stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena a veškeré vyšší cenové nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele a tyto nabídky nebudou předmětem dalšího posuzování a hodnocení.


Dostávejte naše poptávky e-mailem

Odkazy zde:
Město Tábor
Profil zadavatele


Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 13.2.2018
Datum podání přihlášek do: 28.2.2018
Datum podání nabídek do: 28.2.2018

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jiří Schořálek, schoralek@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

  1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 48, ul. Berlínská, čp. 2748, Tábor [PDF 331 kB]
  2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 48, ul. Berlínská, čp. 2748, Tábor [RAR 771 kB]

Téma: stavební práce
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6, §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 9.2.2018
Datum podání přihlášek do: 26.2.2018
Datum podání nabídek do: 26.2.2018

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

  1. Výzva a zadávací dokumentace Výměna oken v bytovém domě čp. 18, Žižkovo náměstí, Tábor [PDF 306 kB]
  2. Příloha č. 1 až 6 Výměna oken v bytovém domě čp. 18, Žižkovo náměstí, Tábor [ZIP 3.82 MB]

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 9.11.2016
Datum podání nabídek do: 9.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde