Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Prohlídky místa plnění NEJSOU povinné, ale doporučené.

Je zavedena maximální přípustná cena veřejné zakázky.

Tato maximální přípustná nabídková cena je zároveň stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena a veškeré vyšší cenové nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele a tyto nabídky nebudou předmětem dalšího posuzování a hodnocení.


Dostávejte naše poptávky e-mailem

Odkazy zde:
Město Tábor
Profil zadavatele


Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 21.11.2017
Datum podání přihlášek do: 6.12.2017
Datum podání nabídek do: 6.12.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jiří Schořálek, schoralek@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 20, ul. Pražského povstání, čp. 2304, Tábor [PDF 371 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 20, ul. Pražského povstání, čp. 2304, Tábor [RAR 772 kB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 21.11.2017
Datum podání přihlášek do: 6.12.2017
Datum podání nabídek do: 6.12.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jiří Schořálek, schoralek@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 5, ul. Kvapilova, čp. 1628, Tábor [PDF 377 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 5, ul. Kvapilova, čp. 1628, Tábor [RAR 772 kB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 20.11.2017
Datum podání přihlášek do: 5.12.2017
Datum podání nabídek do: 5.12.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Oprava elektroinstalace v espolečných prostorách čp. 2171, ul. Trocnovská, Tábor [PDF 379 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Oprava elektroinstalace ve společných prostorách čp. 2171, ul. Trocnovská, Tábor [RAR 2.03 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 15.11.2017
Datum podání přihlášek do: 30.11.2017
Datum podání nabídek do: 30.11.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jiří Schořálek, schoralek@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 31, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor [PDF 363 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 31, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor [RAR 770 kB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 15.11.2017
Datum podání přihlášek do: 30.11.2017
Datum podání nabídek do: 30.11.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jiří Schořálek, schoralek@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 8, ul. ČSLA, čp. 2244, Tábor [PDF 361 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 8, ul. ČSLA, čp. 2244, Tábor [RAR 769 kB]

Datum zveřejnění: 9.11.2017

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005814 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 9/2016 – 9/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie o 796,6 GJ/rok. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Téma: stavební práce
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6, §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 7.11.2017
Datum podání přihlášek do: 24.11.2017
Datum podání nabídek do: 24.11.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jana Pešinová, pesinova@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace Stavební úpravy bytu č. 1, ulice Děkanská, čp. 296, Tábor [PDF 349 kB]
 2. Příloha č. 1 až 6 Stavební úpravy bytu č. 1, ulice Děkanská, čp. 296, Tábor [ZIP 977 kB]
 3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Stavební úpravy ybtu č. 1, ulice Děkanská, čp. 296, Tábor [PDF 37 kB]

Téma: stavební práce
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6, §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 3.11.2017
Datum podání přihlášek do: 22.11.2017
Datum podání nabídek do: 22.11.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jana Pešinová, pesinova@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace Oprava fasády bytových domů v ul. Kollárova, čp. 2153-2155, Tábor [PDF 410 kB]
 2. Příloha č. 1 až 6 Oprava fasády bytových domů v ul. Kollárova, čp. 2153-2155, Tábor [ZIP 14.03 MB]

Téma: stavební práce
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázka vypsaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 3.11.2017
Datum podání přihlášek do: 22.11.2017
Datum podání nabídek do: 22.11.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Jana Pešinová, pesinova@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva k podání nabídky Regenerace bytových domů čp. 524, 525 a 526, ulice Nad obchvatem, Tábor [PDF 163 kB]
 2. Zadávací dokumentace Regenerace bytových domů čp. 524, 525 a 526, ulice Nad obchvatem, Tábor [PDF 368 kB]
 3. Příloha č. 1 až 4 Regenerace bytových domů čp. 524-526, ulice Nad obchvatem, Tábor [ZIP 14.03 MB]

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 3.11.2016
Datum podání nabídek do: 3.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

 

 

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 27.10.2016
Datum podání nabídek do: 27.10.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Zavadilská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000438 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 9.11.2016
Datum podání nabídek do: 9.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde