Výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Odkazy zde:
Město Tábor
Profil zadavatele

Dostávejte naše poptávky e-mailem

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 19.9.2017
Datum podání přihlášek do: 5.10.2017
Datum podání nabídek do: 5.10.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Bourací práce přístavku za čp. 446, ul. Lužnická, Tábor [PDF 371 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Bourací práce přístavku za čp. 446, ul. Lužnická, Tábor [RAR 7.08 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 19.9.2017
Datum podání přihlášek do: 4.10.2017
Datum podání nabídek do: 4.10.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 810, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor [PDF 325 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Stavební úpravy bytu č. 810, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor [RAR 1.18 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 13.9.2017
Datum podání přihlášek do: 27.9.2017
Datum podání nabídek do: 27.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Výměna výkladců objektu čp. 2243, ul. ČSLA, Tábor [PDF 359 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Výměna výkladců objektu čp. 2243, ul. ČSLA, Tábor [RAR 1.85 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 11.9.2017
Datum podání přihlášek do: 22.9.2017
Datum podání nabídek do: 22.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 4, ul. Kvapilov,a čp. 2124, Tábor [PDF 318 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Stavební úpravy bytu č. 4, ul. Kvapilova, čp. 2124, Tábor [RAR 1.37 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 7.9.2017
Datum podání přihlášek do: 21.9.2017
Datum podání nabídek do: 21.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 2, ul. Havanská, čp. 2809, Tábor [PDF 353 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 2, ul. Havanská, čp. 2809, Tábor [RAR 771 kB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 7.9.2017
Datum podání přihlášek do: 21.9.2017
Datum podání nabídek do: 21.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 403, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor [PDF 323 kB]
 2. Příloha č. 1-7, Stavební úpravy bytu č. 403, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor [RAR 1.16 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 6.9.2017
Datum podání přihlášek do: 20.9.2017
Datum podání nabídek do: 20.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, novotny@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy byti č. 8, ul. Havanská, čp. 2808, Tábor [PDF 354 kB]
 2. Příloha č. 1-6, stavební úpravy bytu č. 8, ul. Havanská, čp. 2808, Tábor [RAR 937 kB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Datum zveřejnění: 6.9.2017
Datum podání přihlášek do: 20.9.2017
Datum podání nabídek do: 20.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Ebert, ebert@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy bytu č. 18, ul. Pražského povstání, čp. 2301, Tábor [PDF 348 kB]
 2. Příloha č. 1-6, Stavební úpravy bytu č. 18, ul. Pražského povstání, čp. 2301, Tábor [RAR 941 kB]

Téma: dodávky
Stav: vypsaná
Typ: veřejná zakázky malého rozsahu na dodávky dle §53 zákona č. 134/2016 Sb.
Způsob zadání: neomezený počet zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 29.8.2017
Datum podání přihlášek do: 20.9.2017
Datum podání nabídek do: 20.9.2017

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Petr Novotný, novotny@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

 1. Výzva Dodávka vodoměrů s radiovým modulem [PDF 176 kB]
 2. Zadávací dokumentace Dodávka vodoměrů s radiovým modulem [PDF 298 kB]
 3. Příloha č. 1 až 4 Dodávka vodoměrů s radiovým modulem [ZIP 262 kB]
 4. Doplnění zadávací dokumentace č. 1 Dodávka vodoměrů s radiovým modulem [PDF 78 kB]


Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 3.11.2016
Datum podání nabídek do: 3.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

 

 


Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 27.10.2016
Datum podání nabídek do: 27.10.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Zavadilská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000438 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 9.11.2016
Datum podání nabídek do: 9.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde