Aktuality

Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodavatelů

Celý článek k přečtení zde: ERÚ - Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodavatelů, mohou se prodražit - Detail článku (eru.cz)

Upozornění pro SVJ!

Z důvodu nařízené karantény Covid-19 je do 29.11.2020 oddělení SVJ zcela uzavřeno pro návštěvy. Během této doby, ale v rámci možností i po této době do skončení nouzového stavu, řešte prosím vše potřebné skrze telefonickou komunikaci 778 410 835 paní Hořejší, případně email horejsi@bytes.cz, prochazkova@bytes.cz, krizova@bytes.cz.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci

 
 

Oznámení pro nájemníky a veřejnost!

V důsledku zhoršující se situace s virem Covid-19 POZASTAVUJE společnost BYTES Tábor s.r.o. do odvolání ÚŘEDNÍ HODINY pro veřejnost. Prosíme uživatele bytových jednotek, aby po dobu tohoto opatření kontaktovali příslušné zaměstnance prostřednictvím telefonu, emailu, České pošty, nebo poštovních schránek, umístěných vně vnitřních prostor společnosti.

Děkujeme za pochopení.

 

Nové webové stránky společnosti BYTES Tábor s.r.o.

V současné době se většina elektronické komunikace přesouvá od počítače a notebooku směrem ke komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu. Z důvodu usnadnění kontaktu s nájemníky proto společnost BYTES zprovoznila nové webové stránky na adrese m.bytes.cz, které se automaticky načtou při zadání hesla "bytes" z mobilního telefonu do vyhledávače.

Dokument ke stažení zde:https://www.bytes.cz/files/2632-web-mobil-bytes.pdf

 

Souhlas s elektronickou komunikací

Souhlas s elektronickou komunikací ke stažení zde: https://www.bytes.cz/files/2233-souhlas-s-elektronickou-komunikaci.pdf

 

Informace pro veřejnost - projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská

Projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská, Tábor je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Změna způsobu vyúčtování tepla bytových jednotek napojených na centrální zdroj vytápění.

Dovolujeme si upozornit uživatele bytových jednotek na změny v rozúčtování ceny tepla za rok 2016. Počínaje prvním lednem 2016 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj vydaná pod číslem 269/2015 Sb. (ke stažení zde). Tato vyhláška ruší doposud platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb. K nejvýraznější změně z pohledu běžného uživatele došlo z našeho pohledu ve změně rozdělení nákladů na základní a spotřební složku, kdy z doposud platného limitu rozdělení 40-50% základní složky (ZS) oproti 60-50% spotřební složky (SS) lze nově využít rozdělení v poměru 30-50% ZS oproti 70-50% SS. O poměru rozdělení v zúčtovací jednotce rozhoduje vlastník nemovitosti. Město Tábor prozatím zachovává rozdělení 50/50%, takže z tohoto pohledu ke změně v rozúčtování ve Městě Tábor nedojde.

Jinak je tomu v rozdílech nákladů bytových jednotek připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Doposud platilo, že všechny bytové jednotky v domě se museli vejít do limitu ±40%. To v důsledku znamenalo, že u těch co měli náklad připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu o více než 40% nižší nebo vyšší než průměr ve zúčtovací jednotce došlo ke korekci, tak aby maximální výše nákladu pro danou jednotku odpovídala ±40%. Nově se tyto limity rozšiřují na -20% a +100% průměrného nákladu na 1m2 v zúčtovací jednotce. Tyto limity jsou pevně určeny právním předpisem, rozúčtovací společnosti je nastaví do algoritmu vyúčtování a nelze je změnit. V důsledku to pro uživatel bytových jednotek znamená, že pokud u nich docházelo ke korekci na hranici ±40% je pravděpodobné, že jejich náklad se ve vyúčtování za rok 2016 a následujících přiměřeně navýší, dle poměrné výše, o kterou hranici překročili až do nového limitu -20% až +100%. Přesnou částku o kolik se náklad navýší, nejsme schopni určit, protože je závislá na mnoha proměnných, které nejsou správcům až do ukončení zúčtovacího období známy (klimatická náročnost zimy, chování uživatelů bytových jednotek v domě, celkový náklad domu, apod.) Velice nás změna postoje Ministerstva pro místní rozvoj v otázce způsobu vyúčtování mrzí a ubezpečujeme Vás, že společnost BYTES Tábor s.r.o. z tohoto nemá žádný finanční profit. Snažíme se touto formou upozornit na změnu vyhlášky a na důsledky, které může pro nájemníky přinést. Je na rozhodnutí každého, zda dle svého posledního vyúčtování přistoupí k navýšení záloh, a tím předejde možná nepříjemnému překvapení v podobě vyššího nedoplatku, než byl v posledních letech zvyklí vídat.

Další informace včetně názorných příkladů se dozvíte například zde.

Ilustrační příklad výpočtu nákladů na teplo od společnosti COOPTHERM spol. s r.o. dle nové vyhlášky například zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS 26 je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Přepnout na mobilní verzi webu