Hlavní právní předpisy související s prací tepelného hospodářství

 • Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
 • Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb.o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška 452/2012 Sb. o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
 • Vyhláška č. 366/2010 Sb. o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
 • Vyhláška č. 478/2006 Sb. o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb. kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

Přepnout na mobilní verzi webu