Základní informace o společnosti

Jednatel společnosti: Ing. Ondřej Semerák

Kontaktní adresa: BYTES Tábor s.r.o., logo
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

E-mail: bytes(zavináč)bytes.cz
Ústředna: 381 231 027, 381 231 029
Fax: 381 235 137
WWW: www.bytes.cz

E-mail fakturace: faktury(zavináč)bytes.cz

ID datové schránky: xamtbew

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovcích oddíl C, vložka 4796

Den zápisu: 1. ledna 1995
Obchodní jméno: BYTES Tábor s.r.o.
Sídlo: kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty
Identifikační číslo: 62502573
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Statutární orgán:

Jednatel: Ing. Ondřej Semerák, Bechyně

Jménem společnosti bude jednat v plném rozsahu její jednatel. Za společnost se bude podepisovat tak, že k otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Počet zaměstnanců: 70

Dozorčí rada:

Pavel Dvořák

Doc.RNDr. Jiří Vaníček CSc.

Miroslav Smetana

Mgr. Petr Vašíček

Bc. Jiří Roubíček

Ladislav Šedivý

Ing. Petr Lapačka

Společníci:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, IČ: 00 25 30 14

Vklad: 169 570 000 Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál: 169 570 000 Kč

Datum: 27. června 2008
Číslo výpisu: 11147/2008
Vyhotovil: Stanislava Bauerová - KS v Českých Budějovicích

Předmět podnikání:

  1. BYTES Tábor s.r.o., ISO 50001montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  2. opravy silničních vozidel
  3. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  5. vodoinstalatérství a topenářství
  6. výroba tepelné energie (licence č. 310100839) a rozvod tepelné energie (licence č. 320100837)
  7. výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizaci ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jediného zdroje nad 50 kW
  8. zámečnictví, nástrojářství

Způsob objednávání

Společnost BYTES Tábor s.r.o. neuzavírá telefonické ani jiné elektronické objednávky. Za společnost má právo vystavit objednávku výhradně jednatel společnosti nebo osoby pověřené jednatelem na základě vystavené a úředně ověřené plné moci. Společnost BYTES Tábor s.r.o. objednává výhradně prostřednictvím písemných objednávek (smluv), které jsou vždy parafované oprávněnou osobou. Pokud se nejedná o jednatele společnosti, je nutné vždy k objednávce připojit kopii plné moci. Veškerá telefonická, emailová nebo ústní komunikace se zaměstnanci je brána jako průzkum trhu, nejedná se ani o příslib, a tudíž není pro společnost BYTES závazná, až do chvíle vystavení písemné objednávky společností BYTES Tábor s.r.o..

Oznámení

Rada města Tábora v působnosti valné hromady spol. BYTES Tábor s.r.o.  schválila svým usnesením č. 1485/26/20 ze dne 16.3.2020 zánik funkce člena dozorčí rady Mgr. Martiny Smětákové ke dni 26.3.2020 a jmenovala od 27.3.2020 nového člena Ing. Petra Lapačku.

Rada města Tábora v působnosti valné hromady spol. BYTES Tábor s.r.o. schválila svým usnesením č.1311/24/20 ze dne 3.2.2020 zánik funkce člena dozorčí rady JUDr. Miroslava Tenkla ke dni 14.2.2020 a jmenovala od 15.2.2020 nového člena Mgr. Petra Vašíčka.

Rada města Tábora v působnosti valné hromady spol. BYTES Tábor s.r.o. schválila svým usnesením č.779/12/19 ze dne 17.6.2019 uvolnění z funkce předsedy dozorčí rady Mgr. Luboše Dvořáka ke dni 30.6.2019 a jmenovala od 1.7.2019 nového člena Doc. RNDr. Jiřího Vaníčka, CSc.

Dne 28.8.2019 byl dozorčí radou zvolen do funkce předsedy pan Pavel Dvořák.

Přepnout na mobilní verzi webu