Nabízené služby - řemesla

Níže uvedená stavební řemesla jsou specializací naší firmy:

 1. topenář
 2. zámečník
 3. elektrikář
 4. elektromontér
 5. instalatér
 6. truhlář
 7. zedník

Ceník služeb

Na aktualizaci ceníku pro rok 2024 se pracuje.

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 • Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 • Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právní předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

V Táboře dne 16.11.2018

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

 • komplexní vedení účetnictví dle vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se upravují některá ustavenoní zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů, případně ostatních daní
 • zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu
 • zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu
 • vedení evidence jednotlivých plateb, včetně upomínek za neuhrazené platby
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

Přepnout na mobilní verzi webu