Nabízené služby - řemesla

Níže uvedená stavební řemesla jsou specializací naší firmy:

 1. topenář
 2. zámečník
 3. elektrikář
 4. elektromontér
 5. instalatér
 6. truhlář
 7. zedník

Ceník služeb

Ke stažení zde: http://www.bytes.cz/files/782-cenik-sluzeb-2018.pdf

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

 • komplexní vedení účetnictví dle vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se upravují některá ustavenoní zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů, případně ostatních daní
 • zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu
 • zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu
 • vedení evidence jednotlivých plateb, včetně upomínek za neuhrazené platby
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků