Tepelné hospodářství

Vedoucí: Dařena Kamil
E-mail: darena@bytes.cz, mobil 602 484 052

Provoz: Řeháček Jiří
E-mail: rehacek@bytes.cz, mobil 702 063 610

Odbyt tepla: Střelková Martina
E-mail: strelkova@bytes.cz, mobil 702 063 611

Telefon - přímá linka: 381 233 025, 381 200 780
Telefon - přes ústřednu společnosti: 381 231 027, 29 kl. 155

Dispečink tepelného hospodářství: 607 276 579, 381 263 267

Provoz tepelného hospodářství zajišťuje plynulý a bezporuchový provoz kotelen, výměníkových a domovních předávacích stanic.

Bytes Tábor s.r.o. provozuje dispečink tepelného hospodářství

Náplň činnosti: 

Výroba a rozvod tepla, která je realizována na základě Rozhodnutí o udělení licence č. 310100839 (výroba tepelné energie) a č. 320100837 (rozvod tepelné energie) vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Pro plynulé zásobování teplem a teplou užitkovou vodou zajišťuje úsek tepelného hospodářství:

  • nákup tepla od Teplárny Tábor, a.s. pro výměníkové stanice a domovní předávací stanice
  • výrobu tepla ve vlastních plynových kotelnách a následně jeho rozvod
  • zajišťování provozu a údržby tepelných zařízení, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechna na něj napojená tepelná zařízení (DPS).