Dokumenty ke stažení

Ceny tepla!

Ke stažení zde.


Netopné dny jsou označeny červeně!


Vývoj denostupňů lokalita Tábor od roku 1998 - 2018: 

ke stažení zde: https://www.bytes.cz/files/1331-vyvoj-denostupne-1998-2018.pdf

 

Jak správně větrat

  • Dokument ke stažení zde.

Aktuality

Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1.1.2017

Dokument ke stažení

Změna plánované odstávky tepelné energie!

Na základě dnešní zprávy společnosti Teplárna Tábor a.s. (viz. příloha č.1) je společnost BYTES Tábor s.r.o. nucena změnit plánované termíny odstávky tepelné energie v určených oblastech (viz. příloha č.2).

Všem našim zákazníkům se omlouváme za případné komplikace.

INFORMACE pro odběratele tepelné energie

Podmínky pro odpojení od CZT

  • 1. Trvalá změna spočívající v odpojení odběratele tepelné energie od soustavy zásobování tepelnou energií se řídí ustanovením § 77 odst. 5 energetického zákona, tzn. změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě § 108 až § 115 stavebního zákona, se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí.
  • 2. O rozsahu a účelnosti odstranění části rozvodného tepelného zařízení (tepelné přípojky či předávací stanice) rozhoduje příslušný stavební úřad v rámci stavebního řízení.
  • 3. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změn uvedených v bodě 1. a 2. uhradí odběratel, resp. ta ze smluvních stran, která změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

Energetický regulační úřad

Sdělení Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad připravil Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie.

Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie je souborem základních pravidel, principů a postupů profesionálního chování dodavatelů tepelné energie s cílem přispívat k informovanosti zákazníků, prosazení principů poctivého obchodního styku, korektních vztahů mezi dodavateli a zákazníky a ochraně dobrých mravů. ERÚ chce tímto vzorovým etickým kodexem dát impuls dodavatelům tepelné energie k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Zákazníkům Vzorový etický kodex nabízí přehled základních bodů, na které je žádoucí se při jednání s dodavatelem tepelné energie soustředit.

Společnost BYTES Tábor s.r.o. se zavazuje dodržovat zásady etického kodexu dodavatele tepelné energie.   

Etický kodex ke stažení zde. a na stránkách http://www.eru.cz/cs/-/vzorovy-eticky-kodex-pro-dodavatele-tepelne-energie

 

ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

Odkaz na článek z webu ERÚ: http://www.eru.cz/-/eru-vydava-desatero-obrany-pred-e2-80-9esmejdy-v-energetice

 

Šmejdi u dveří

Odkaz na článek z webu ERÚ - http://www.eru.cz/cs/-/dalsi-smejdi-u-dveri

 

Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?

Odkaz na článek z webu ERÚ - http://www.eru.cz/cs/-/-e2-80-9eco-pohlidat-v-nabidce-na-tepelne-cerpadl-1