Seznam právních předpisů pro oblast politiky bydlení

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  1. Bytové spoluvlastnictví (§§ 1158 – 1222)
  2. Nájem bytu (§§ 2235 – 2301)
 2. Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů
 3. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
 4. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 5. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 6. Vyhláška č. 269/2015 Sb.,o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 7. Zákon 104/2015Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
 8. Vyhláška 269/2015Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 9. Vyhláška 194/2007 Sb., o pravidlech pro vytápění a dodávkách teplé vody
 10. Nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy
 11. Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., (SFRB; úvěry na opravy a modernizace domů)

 12. Nařízení vlády 28/2006 Sb., (SFRB; úvěr na modernizace bytu pro osoby do 36 let)
 13. Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., (SFRB; výstavba nájemních bytů)

 14. Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., (SFRB; úvěry pro obce)
 15. Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., (SFRB; program Živel)
 16. Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., (SFRB; program Záruk)

 17. Zákon 103/2015 Sb., o hospodaření s energií
 18. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 19. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 20. Vyhláška č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou
 21. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., o výši úroků z prodlení
 22. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 23. Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., (o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě)
 24. Vyhláška č. 428/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Přepnout na mobilní verzi webu