HOTLINE - havárie, urgentní stavy

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

PLYNÁRENSKÁ SLUŽBA 381 200 711
ENERGETICKÁ SLUŽBA 777 596 245
VODÁRENSKÁ SLUŽBA 844 844 870
DODÁVKA TEPLA A TUV (BYTES - Dispečink) 607 276 579
381 263 267
DODÁVKA TEPLA - TEPLÁRNA 381 417 222
PORUCHY TOPENÍ, VODY, EL.ENERGIE      602 579 797
VÝTAHY - p. Vajdík 774 557 755
VÝTAHY - p. Sedloň 603 819 258
381 233 772
VÝTAHY - p. Beneš 775 612 644
KABELOVÁ TELEVIZE (Nej TV) 800 944 800
381 261 201

 

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 381 252 223
RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 155  
MĚSTSKÁ POLICIE 156 381 253 008
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 158 381 762 111
381 263 214