Výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Prohlídky místa plnění NEJSOU povinné, ale doporučené.

Je zavedena maximální přípustná cena veřejné zakázky.

Tato maximální přípustná nabídková cena je zároveň stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena a veškeré vyšší cenové nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele a tyto nabídky nebudou předmětem dalšího posuzování a hodnocení.


Dostávejte naše poptávky e-mailem

Odkazy zde:
Veřejné zakázky Město Tábor
Profil zadavatele BYTES Tábor s.r.o.


Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Výzva neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 15.10.2021
Datum podání přihlášek do: 2.11.2021
Datum podání nabídek do: 2.11.2021

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Eliška Stejskalová, stejskalova@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

  1. Výzva a zadávací dokumentace, Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor [PDF 2.37 MB]
  2. Příloha č. 1-6 VZD, Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor [RAR 11.83 MB]

Téma: Stavební práce
Stav: Vypsaná
Typ: Zjednodušené podlimitní zadání
Způsob zadání: Výzva neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

Datum zveřejnění: 11.10.2021
Datum podání přihlášek do: 1.11.2021
Datum podání nabídek do: 1.11.2021

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Eliška Stejskalová, stejskalova@bytes.cz

Zadávací dokumnetace, výzva k podání nabídky a přílohy zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele (https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c).

K této veřejné zakázce zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě přes elektronický nástroj https://www.e-zakazky.cz/.


Přepnout na mobilní verzi webu