Seznam provedených akcí

 • 2355 – Lidická – Výstavba nového výtahu
 • 2668 - 2669 – Leskovická – Revitalizace obvodového pláště
 • 2748 - Berlínská – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 1586 -  Lužnická - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 2303 - Pražského povstání – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 2304 - Pražského povstání – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 2242 - ČSLA – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 2243 - ČSLA – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 2244 - ČSLA – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě
 • 1632 - Politických vězňů – Zatepelní pláště domu
 • 2670-71 - Leskovická – oprava střešního pláště, provedení zelené střechy
 • 310 - Převrátilská – oprava zázemí kuchyně v restauraci U dvou koček
 • 736 - tř. 9. května – oprava střechy a pláště domu
 • 2258-61 - Ústecká – Zateplení pláště domu
 • 2147 - Nedbalova – změna způsobu vytápění domu, napojení na systém CZT
 • 1618 - Kollárova– změna způsobu vytápění domu, napojení na systém CZT
 • 630 - tř.9. května – výměna výkladců nebytových prostor II.etapa
 • 2223 - Soběslavská – výměna výkladců nebytových prostor II.etapa

 

 • 2931 - Vídeňská – II. Etapa zateplení obvodového pláště vč. výměny krytiny a oken

 • 2303 - Pražského povstání - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě

 • 2304 - Pražského povstání - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě

 • 42 - Míkova – zateplení obvodového pláště vč. výměny oken

 • 2171 - Trocnovská – zateplení obvodového pláště bez výměny oken

 • 2147 - Nedbalova – zateplení obvodového pláště bez výměny oken

 • 2575 - Vančurova – zateplení obvodového pláště bez výměny oken


Provozovna Pražské a Náchodské sídliště 

 • 2931 Vídeňská – I. etapa zateplení obvodového pláště vč. výměny krytiny a oken

 • 2111-2113 - Kvapilova – zateplení pláště bez výměny oken

 • 2301 - Pražského povstání – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostorů v domě

Provozovna Staré a Nové město

 • 2165-67 - Boženy Němcové – zateplení obvodového pláště bez výměny oken a výměna střešní krytiny

 • 736 - tř. 9. Května - výměna rozvodů elektroinstalace společných prostorů

 • 739 - tř. 9. Května - výměna rozvodů elektroinstalace společných prostorů

 • 624 - Havlíčkova – výměna vzduchotechniky v nebytovém prostoru

Provozovna Pražské a Náchodské sídliště

 • 2123-25 - Kvapilova ulice – zateplení obvodového pláště
 • 2119-20 - Kvapilova ulice – oprava rozvodů vody a kanalizace včetně koupelen
 • 2302 - Pražského povstání - oprava elektroinstalace společných prostorů

Provozovna Staré a Nové město

 • 2064 - Husinecká ulice - zateplení obvodového pláště a oprava rozvodů vody a kanalizace včetně koupelen

PROVOZOVNA PRAŽSKÉ  A NÁCHODSKÉ SÍDLIŠTĚ:

 • 2119 - 20 - Kvapilova ulice - zateplení fasády
 • 1628 - Kvapilova ulice - zateplení fasády, střecha
 • 2108 - 10 - Kvapilova ulice - zateplení fasády
 • 2119 - 20 - Kvapilova ulice - opravy koupelen, rozvodů vody a kanalizace
 • 2302 - Pražského povstání - oprava elektroinstalace spol. prostorů
 • 2243 - Pražského povstání - oprava elektro spol. prostorů

PROVOZOVNA STARÉ A NOVÉ MĚSTO

 • 18 - Žižkovo náměstí - výměna oken
 • 147 - Provaznická ul. - oprava fasády
 • 2202 - 3 - Vančurova ul. - stavební úpravy sklepa pro novou kotelnu
 • 1617 - u Obecních domů - oprava fasády, výměna oken, oprava rozvodu společné antény
 • 2064 - Husinecká - opravy koupelen, rozvodů vody a kanalizace
 • 2192 - 93 - Husinecká ul. - opravy koupelen, rozvodů vody a kanalizace
 • 2001 - Budějovická ul. - fasády a střechy
 • 2258 - 61 - Ústecká ul. - oprava střechy
 • 736 - tř. 9.května - elektroinstalace společných prostorů                           
 • 739 - tř. 9.května - elektroinstalace společných prostorů

Zateplení pláště, výměna oken

 • 2811-12 Havanská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

 • 2741 Varšavská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

 • 2673-74 Náchodská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

 • 2842 Zavadilská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

Výměna rozvodů vody a odpadů

 • 2355 Lidická - včetně zednické úpravy interiéru koupelen a wc

 • 2108-10 Kvapilova - včetně zednické úpravy interiéru koupelen a wc

 • 2121 a 2122 Kvapilova - včetně zednické úpravy interiéru koupelen a wc

 • 1596 Kamarýtova - včetně zednické úpravy interiéru koupelen

Opravy omítek

 • 134 Kotnovská - návaznost  na předchozí opravu střechy

 • 1616 U obecních domů - včetně výměny oken

 • 308 Svatošova - pouze dílčí oprava poškozených částí

 • 1618 Kollárova - včetně realizace rozvodu STA

Výměna oken

 • 18 Žižkovo náměstí 

 • 1577 Farského

 • 2243 ČSLA - pouze výklady nebytových prostorů

Elektroinstalace společných prostorů

 • 1457 tř. 9.května - společné prostory

 • 1577 Farského - společné prostory, sklepy

 • 1109 Havlíčkova - společné prostory, sklepy, bytové rozvaděče

 • 2171 Trocnovská - společné prostory, sklepy, kryt, bytové rozvaděče

Oprava střechy

 • 275 Betlémská - výměna stávající střešní krytiny za novou

Zateplení pláště, výměna oken

 • čp. 2808-10, Havanská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp. 2842, Zavadilská - zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp. 2121 a 2122, Kvapilova - zateplení pláště a půdy bez výměny oken a realizace rozvodu STA

Výměna rozvodů vody a odpadů

 • čp. 2410-11, kpt. Jaroše - bez vyzdívky bytového jádra
 • čp. 2673-74, Náchodská - bez vyzdívky bytového jádra
 • čp. 2382-83, kpt. Jaroše - bez vyzdívky bytového jádra
 • čp. 2668-69, Leskovická - bez vyzdívky bytového jádra
 • čp. 2301-04, Pražského Povstání - bez vyzdívky bytového jádra

Opravy omítek

 • čp. 1595-97, Kamarýtova - realizace rozvodu STA
 • čp. 296, Děkanská - oprava pláště, výměna vstupních dveří
 • čp. 158, Kostnická - oprava pláště, dílčí výměna oken

Oprava střechy

 • čp. 1632, Politických vězňů - výměna krytiny, oprava komínů
 • čp. 2119-20, Kvapilova - výměna krytiny, oprava komínů
 • čp. 2082-85, Duk. Bojovníků - výměna krytiny, doplnění izolací

Opravy střech

 • čp. 134, Kotnovská - oprava střešního pláště
 • čp. 18, Žižkovo náměstí - oprava střešního pláště
 • čp. 158, Kostnická - oprava střešního pláště, oprava dvora
 • čp. 2931, Vídeňská - oprava ploché střechy nad provozovnami
 • čp. 242, Pionýrů - oprava hydroizolace terasy, dlažba na rampě
 • čp. 1586, Lužnická - oprava střešního pláště

Výměny oken

 • čp. 2881, nám.Fr. Křižíka - výměna výkladů
 • čp. 2066-67, Husinecká - výměna oken v městských bytech
 • čp. 657, tř. 9.května - výměna výkladů
 • čp. 2202-3, 2212,2197 a 2195, Vančurova - výměna oken
 • čp. 2695 a 2966, Leskovická - výměna oken a vstupních dveří        

Ostatní

 • čp. 2354, Buzulucká - oprava rozvodů vody a kanalizace
 • čp. 2672, Náchodská - výmalba společných prostorů
 • čp. 2338 - 39, Petrohradská - výmalba společných prostorů
 • čp. 2931, Vídeňská - opravy plochy dvoru a prostoru před domem
 • čp. 2223 - 5, Soběslavská - rozvody požární vody
 • čp. 324, Zahradnická - výměna zdroje vytápění
 • čp. 2155, Kollárova - výmalby spol. schodiště
 • čp. 2165 - 67, Boženy Němcové - zhotovení rozvodů domácích telefonů
 • čp. 2211, 2214, 2218, Fügnerova - výmalba společných prostorů
 • čp. 2111-13, Kvapilova - hydroizolace spodní stavby
 • čp. 2153, Kollárova - úprava - zkrácení zahrady domu

Opravy bytových domů - nová fasáda, výměna oken

 • čp. 2666-67 Leskovická včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2672 Náchodská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2338 - 39 Petrohradská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  150 Vodní oprava omítek bez střechy a výměny oken
 • čp.  36 nám. Mikuláše z Husi  

Výměny oken

 • čp. 2215 - 16, 2228 - 29, 2246 - 7 Budějovická do uliční části, výměny oken v kuchyních
 • čp.  2246 - 47 Budějovická jižní strana
 • čp.  2165 - 67 Boženy Němcové
 • čp.  2242 - 44 ČSLA  

Rekonstrukce výtahů

 • čp. 2664 - 71 Leskovická
 • čp.  2672 Náchodská
 • čp.  2808 - 12 Havanská
 • čp.  2819 Havanská
 • čp.  2823 - 24 Havanská
 • čp.  2931 Vídeňská

Ostatní nezařazené

 • čp. 2668 - 69 Leskovická výměna vchodových dveří do domu, oprava okapového chodníčku
 • čp.  2335 Lidická zateplení soklu, oprava okapového chodníčku
 • čp.  1586 Lužnická oprava komínů
 • čp.  242 Pionýrů nátěr dřevěných oken, konstrukcí a prvků
 • čp.  2153 - 55 Kollárova vytvoření rozvodu domácích telefonů
 • čp.  1109 Havlíčkova vytvoření rozvodu domácích telefonů
 • čp.  2258 - 61 Ústecká vytvoření rozvodu domácích telefonů
 • čp.  2842 Zavadilská úprava nebytového prostoru denního a nočního stacionáře
 • čp.  2966 Leskovická oprava balkonů
 • čp.  524 Nad obchvatem oprava ploché střechy garáže
 • čp.  225 - 228 Střelnická nátěr dřevěných oken a dveří
 • čp.  285 Špitálská nátěr dřevěných oken a oprava části omítek fasády vč. nátěru
 • čp.  2242 - 44 ČSLA výmalba společných prostorů
 • čp.  2121 - 22 Kvapilova oprava střechy a komínů
 • čp.  2695 Leskovická oprava balkonů
 • čp.  Tábor instalace cca 6000 ks indikátorů topných nákladů (IRTN)
 • čp.  2881 nám.Fr.Křižíka výměna výloh nebytových prostor č.101
 • čp.  2165 - 67 Boženy Němcové oprava silnoproudé elektroinstalace společných prostorů
 • čp.  2119 - 20 Kvapilova oprava hydroizolace podzemních obvodových stěn
 • čp.  2258 - 61 Ústecká výmalba společných prostorů
 • čp.  2167 Boženy Němcové generální oprava domácích telefonů

Opravy bytových domů - nová fasáda, výměna oken

 • čp. 2748 Berlínská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2664 - 65 Leskovická včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

Výměny oken

 • čp. 2223 - 25 Soběslavská
 • čp.  2788 Budapešťská 5 bytů v domě SVJ
 • čp.  2258 - 61 Ústecká
 • čp.  2153 - 55 Kollárova
 • čp.  2686 Náchodská 3 byty v domě SVJ

Rekonstrukce výtahů

 • čp. 2681 Náchodská
 • čp.  2785 Minská
 • čp.  2787 Budapešťská
 • čp.  2835 Hanojská
 • čp.  2382 - 83 kpt. Jaroše
 • čp.  2404 - 11 kpt. Jaroše

Ostatní nezařazené

 • čp. 446A Lužnická úpravy nebytového prostoru
 • čp.  1586 Lužnická oprava ZTI části 3. Patra
 • čp.  739 tř. 9.května oprava koupelny
 • čp.  1586 Lužnická oprava části objektu po požáru
 • čp.  657 tř. 9.května výměna výloh u nebytového prostoru
 • čp.  242 Pionýrů zasklení přístřešku mezi pavilony A a C
 • čp.  2355 Lidická výměna vchodových dveří do domu
 • čp.  2881 nám. Fr.Křižíka výměna výloh nebytového prostoru č. 103
 • čp.  238 Střelnická úprava rozvodu vytápění a plynofikace objektu
 • čp.  1457 tř. 9.května úprava nebytového prostoru č. 102
 • čp.  525 Nad obchvatem oprava ploché střechy garáže
 • čp.  2082 - 85 Dukelských Bojovníků oprava tepelné izolace střechy
 • čp.  2551 Budějovická výstavba přístupového chodníku

Generální opravy uvolněných bytů celkem 32 bytových jednotek a další drobné činnosti

Opravy bytových domů - nová fasáda, výměna oken

 • čp. 2749 Berlínská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2401 - 5 kpt. Jaroše včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA

Výměny oken

 • čp. 2192 - 3 Husinecká
 • čp.  2147 Nedbalova
 • čp.  1990 Roháčova
 • čp.  1109 Havlíčkova
 • čp.  630 Husovo náměstí
 • čp.  2138 Husinecká byty nacházející se v domě SVJ

Rekonstrukce výtahů

 • čp. 2842 Zavadilská 2 ks
 • čp.  2662 Náchodská
 • čp.  2663 Náchodská
 • čp.  2784 Tábor

Ostatní nezařazené

 • čp. 630 Husovo náměstí oprava balkonů
 • čp.  2410 – 11 kpt. Jaroše zateplení stropu vestibulu
 • čp.  1628 Kvapilova oprava stoupaček vodovodu a kanalizace
 • čp.  2390 - 91 Petrohradská oprava stoupaček vodovodu a kanalizace
 • čp.  2672 Náchodská oprava stoupaček vodovodu a kanalizace
 • čp.  2336 - 37 Petrohradská oprava stoupaček vodovodu a kanalizace
 • čp.  1595 – 97 Kamarýtova zřízení domácích telefonů

Generální opravy uvolněných bytů celkem 24 bytových jednotek a další drobné činnosti

Opravy bytových domů - nová fasáda, výměna oken

 • čp. 2406 - 09 kpt. Jaroše včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2100 Lidická včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2056 Farského včetně zateplení pláště
 • čp.  2355 Lidická včetně zateplení pláště a realizace rozvodu STA
 • čp.  2747 Berlínská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2551 Budějovická včetně zateplení pláště a realizace rozvodu STA
 • čp.  2382 - 83 kpt. Jaroše včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2390 - 91 Petrohradská včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  2410 - 11 kpt. Jaroše včetně zateplení pláště a střechy a realizace rozvodu STA
 • čp.  217 Divadelní  

Výměny oken

 • čp. 1628 Kvapilova
 • čp.  Dukelských bojovníků byty nacházející se v domech SVJ
 • čp.  1632 Politických vězňů
 • čp.  158 Kostnická
 • čp.  1618 Kollárova
 • čp.  1595 - 97 Kamarýtova

Rekonstrukce výtahů

 • čp. 2741 Varšavská
 • čp.  2752 Berlínská
 • čp.  2757 Bělehradská

Ostatní nezařazené

 • čp. 2242-44 Soběslavská výměna domovních dveří
 • čp.  2931 Vídeňská oprava bezbariérové koupelny
 • čp.  2064 Husinecká oprava balkonů
 • čp.  523 a 526 Nad obchvatem oprava balkonů
 • čp.  2338 - 39 Petrohradská oprava stoupaček vodovodu a kanalizace
 • čp.  2210, 2211, 2214, 2218 Fügnerova oprava hydrantů
 • čp.  2209 Havlíčkova oprava hydrantů
 • čp.  1595 - 97 Kamarýtova výměna střešní krytiny
 • čp.  2064 Husinecká oprava balkonů
 • čp.  1586 Lužnická oprava ZTI části 1. Patra
 • čp.  18 Žižkovo náměstí oprava střechy garáže
 • čp.  2794 Bukurešťská výměna ležatého potrubí kanalizace ve vstupu

Generální opravy uvolněných bytů celkem 13 bytových jednotek a další drobné činnosti

Přepnout na mobilní verzi webu