Aktuality

TTA a.s. - Odstávky přenosové soustavy v r.2020

Dokument ke stažení: https://www.bytes.cz/files/2272-tta-a-s-odstavky-prenosove-soustavy-v-r-2020.pdf

 

Nařízení jednatele spol. BYTES Tábor s.r.o.

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob platí od 16.3.2020 do 1.4.2020 zákaz návštěv pro všechny nájemníky a vlastníky bytů ve společnosti BYTES Tábor s.r.o. Své požadavky řešte, prosím, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

V Táboře dne 16.3.2020

Ing. Ondřej Semerák

jednatel společnosti

 

provozovna Sídliště nad Lužnicí: 381 234 408, 777 741 078

provozovna Staré a nové město: 381 254 760, 725 345 564

provozovna Pražské a Náchodské sídliště: 381 234 408, 777 741 078

ústředna: 381 231 027, 381 231 029

havarijní služba: 602 579 797

bytes@bytes.cz

ostatní kontakty na www.bytes.cz

Souhlas s elektronickou komunikací

Souhlas s elektronickou komunikací ke szažení zde:https://www.bytes.cz/files/2233-souhlas-s-elektronickou-komunikaci.pdf

 

Bytes testoval elektromobil od společnosti E.ON

Dokument ke stažení zde: https://www.bytes.cz/files/2166-bytes-testoval-elektromobil-od-spolecnosti-e-on.pdf

 

V celé ČR se mění televizní signál na nový DVB-T2. Kdy a kde přecházejí na nový signál programy ČT? A jak poznáte, že se změna týká i Vás?

Leták ČT ke stažení zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská

Projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská, Tábor je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Změna způsobu vyúčtování tepla bytových jednotek napojených na centrální zdroj vytápění.

Dovolujeme si upozornit uživatele bytových jednotek na změny v rozúčtování ceny tepla za rok 2016. Počínaje prvním lednem 2016 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj vydaná pod číslem 269/2015 Sb. (ke stažení zde). Tato vyhláška ruší doposud platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb. K nejvýraznější změně z pohledu běžného uživatele došlo z našeho pohledu ve změně rozdělení nákladů na základní a spotřební složku, kdy z doposud platného limitu rozdělení 40-50% základní složky (ZS) oproti 60-50% spotřební složky (SS) lze nově využít rozdělení v poměru 30-50% ZS oproti 70-50% SS. O poměru rozdělení v zúčtovací jednotce rozhoduje vlastník nemovitosti. Město Tábor prozatím zachovává rozdělení 50/50%, takže z tohoto pohledu ke změně v rozúčtování ve Městě Tábor nedojde.

Jinak je tomu v rozdílech nákladů bytových jednotek připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Doposud platilo, že všechny bytové jednotky v domě se museli vejít do limitu ±40%. To v důsledku znamenalo, že u těch co měli náklad připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu o více než 40% nižší nebo vyšší než průměr ve zúčtovací jednotce došlo ke korekci, tak aby maximální výše nákladu pro danou jednotku odpovídala ±40%. Nově se tyto limity rozšiřují na -20% a +100% průměrného nákladu na 1m2 v zúčtovací jednotce. Tyto limity jsou pevně určeny právním předpisem, rozúčtovací společnosti je nastaví do algoritmu vyúčtování a nelze je změnit. V důsledku to pro uživatel bytových jednotek znamená, že pokud u nich docházelo ke korekci na hranici ±40% je pravděpodobné, že jejich náklad se ve vyúčtování za rok 2016 a následujících přiměřeně navýší, dle poměrné výše, o kterou hranici překročili až do nového limitu -20% až +100%. Přesnou částku o kolik se náklad navýší, nejsme schopni určit, protože je závislá na mnoha proměnných, které nejsou správcům až do ukončení zúčtovacího období známy (klimatická náročnost zimy, chování uživatelů bytových jednotek v domě, celkový náklad domu, apod.) Velice nás změna postoje Ministerstva pro místní rozvoj v otázce způsobu vyúčtování mrzí a ubezpečujeme Vás, že společnost BYTES Tábor s.r.o. z tohoto nemá žádný finanční profit. Snažíme se touto formou upozornit na změnu vyhlášky a na důsledky, které může pro nájemníky přinést. Je na rozhodnutí každého, zda dle svého posledního vyúčtování přistoupí k navýšení záloh, a tím předejde možná nepříjemnému překvapení v podobě vyššího nedoplatku, než byl v posledních letech zvyklí vídat.

Další informace včetně názorných příkladů se dozvíte například zde.

Ilustrační příklad výpočtu nákladů na teplo od společnosti COOPTHERM spol. s r.o. dle nové vyhlášky například zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS 26 je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.