Aktuality

Vyúčtování služeb za příslušný kalendářní rok

Položka Výsledek vyúčtování celkem, sloupec Stav Kč – skutečný výsledek vyúčtování služeb za příslušný kalendářní rok, tedy buď nedoplatek (bez uvedení znaménka) nebo přeplatek (uvedeno znaménko -).

Lhůta pro uplatnění reklamace vyúčtování služeb je nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné do 31. 7. 2024 a budou zahrnuty do inkasního dokladu SIPO v měsíci červenci 2024. Pokud SIPO využíváte.

Přeplatky z vyúčtování služeb budou vypořádány prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na bank. účet do 31.7.2024.

O elektronické zaslání Vyúčtování služeb za následující rok 2024 můžete zažádat pomocí formuláře, který je umístěn na: https://www.bytes.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni-bytove-hospodarstvi/80/

Způsob objednávání

27.1.2021

Společnost BYTES Tábor s.r.o. neuzavírá telefonické ani jiné elektronické objednávky. Za společnost má právo vystavit objednávku výhradně jednatel společnosti nebo osoby pověřené jednatelem na základě vystavené a úředně ověřené plné moci. Společnost BYTES Tábor s.r.o. objednává výhradně prostřednictvím písemných objednávek (smluv), které jsou vždy parafované oprávněnou osobou. Pokud se nejedná o jednatele společnosti, je nutné vždy k objednávce připojit kopii plné moci. Veškerá telefonická, emailová nebo ústní komunikace se zaměstnanci je brána jako průzkum trhu, nejedná se ani o příslib, a tudíž není pro společnost BYTES závazná, až do chvíle vystavení písemné objednávky společností BYTES Tábor s.r.o..

Přepnout na mobilní verzi webu