Dotační výzvy veřejných zakázek

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Prohlídky místa plnění NEJSOU povinné, ale doporučené.

Je zavedena maximální přípustná cena veřejné zakázky.

Tato maximální přípustná nabídková cena je zároveň stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena a veškeré vyšší cenové nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele a tyto nabídky nebudou předmětem dalšího posuzování a hodnocení.


Dostávejte naše poptávky e-mailem

Odkazy zde:
Veřejné zakázky Město Tábor
Profil zadavatele BYTES Tábor s.r.o.


NextGenerationEU, Ministerstvo životního prostředi ČR, Státní fond životního prostředíí ČR

Téma: dodávky
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Výzva neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 16.8.2023
Datum podání přihlášek do: 6.9.2023
Datum podání nabídek do: 6.9.2023

Zodpovídá: Ing. Ondřej Semerák, semerak@bytes.cz
Kontaktní osoba: Petr Novotný, novotny@bytes.cz

Další informace a dokumenty ke stažení:

  1. Výzva a zadávací dokumentace Nákup nového osobního vozidla s elektronickým pohonem [PDF 1.9 MB]
  2. Příloha č. 1 až 4 Nákup nového osobního vozidla s elektrickým pohonem [ZIP 261 kB]
  3. Písemné vysvětlení VZD č. 1 Nákup nového osobního vozidla s elektrickým pohonem [PDF 246 kB]
  4. Písemné vysvětlení VZD č. 2 Nákup nového osobního vozidla s elektrickým pohonem [PDF 326 kB]

Investorem akce je společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo 5220300205 z fondu Next Generation EU v rámci Národního programu životního prostředí výzvy č. 3/2022.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na výměnu vozidel na fosilní paliva za vozy s elektropohonem.  

Termín realizace: 06/2023 – 10/2023

Cíle a výsledky projektu:

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Téma: Dodávky
Stav: Vypsaná
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání: Výzva neomezenému počtu zájemců
Místo podání nabídek: BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Datum zveřejnění: 11.8.2023

Další informace a dokumenty ke stažení:

  1. Výzva a zadávací dokumentace Nákup dvou nových osobních vozidel s elektronickým pohonem [PDF 1.91 MB]
  2. Příloha č. 1 až 4 Nákup dvou nových osobních vozidel s elektrickým pohonem [ZIP 261 kB]
  3. Písemné vysvětlení VZD č. 1 Nákup dvou nových osobních vozidel s elektrickým pohonem [PDF 261 kB]
  4. smlouva [PDF 279 kB]
  5. smlouva 1 [PDF 279 kB]

Investorem akce je společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo 5220300205 z fondu Next Generation EU v rámci Národního programu životního prostředí výzvy č. 3/2022.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na výměnu vozidel na fosilní paliva za vozy s elektropohonem.  

Termín realizace: 06/2023 – 10/2023

Cíle a výsledky projektu:

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Datum zveřejnění: 27.3.2018

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005813 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 7/2018 – 9/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie je o cca 48%. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Datum zveřejnění: 14.3.2018

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006650 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Minská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 07/2018 – 10/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie je o cca 44%. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Datum zveřejnění: 9.11.2017

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005814 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 7/2018 – 9/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie o 796,6 GJ/rok. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.


Přepnout na mobilní verzi webu