Integrovaný regionální operační program, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzvy veřejných zakázek IROP

Společnost BYTES Tábor s.r.o. využívá pro zveřejňování výzev veřejných zakázek webových stránek Města Tábora, nebo profilu zadavatele.

Prohlídky místa plnění NEJSOU povinné, ale doporučené.

Je zavedena maximální přípustná cena veřejné zakázky.

Tato maximální přípustná nabídková cena je zároveň stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena a veškeré vyšší cenové nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele a tyto nabídky nebudou předmětem dalšího posuzování a hodnocení.


Dostávejte naše poptávky e-mailem

Odkazy zde:
Veřejné zakázky Město Tábor
Profil zadavatele BYTES Tábor s.r.o.


Datum zveřejnění: 27.3.2018

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005813 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 7/2018 – 9/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie je o cca 48%. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Datum zveřejnění: 14.3.2018

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006650 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Minská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 07/2018 – 10/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie je o cca 44%. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Datum zveřejnění: 9.11.2017

Investorem akce je Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor zastoupené na základě mandátní smlouvy společností BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty.

Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005814 z 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Termín realizace: 7/2018 – 9/2018

Cíle a výsledky projektu:

Snížení spotřeby energie o 796,6 GJ/rok. Snížení emisí skleníkových plynů. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 3.11.2016
Datum podání nabídek do: 3.11.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Havanská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5

 

 

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Datum podání přihlášek do: 27.10.2016
Datum podání nabídek do: 27.10.2016

Všechny informace o zakázce jsou dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněny na proflilu zadavatele zde

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci panelového domu v Táboře, Zavadilská ulice. Předmětem rekonstrukce je provedení kontaktního zateplovacího systému a to včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, nezbytných souvisejících prací a oprav vad.

Cíle a výsledky:
Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří) s dopadem na energetickou náročnost budovy. Zlepšení kvality bydlení nájemníků objektu.
 
Projekt je spolufinancován EU z dotace v rámci projektu číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000438 z 16. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH – SC 2.5


Přepnout na mobilní verzi webu